Captain Am-Ericka
Hi Guys ! Follow me on my Twitter Account : @captainecka & Also on my IG Account : @erickarizzelle :) God Bless us all ! ☺ ♥
Home Theme Ask me anything Submit

BABALA : SMOOTH <3

"SMOOTH"

-

-

-

-

-

-

-

Teka, yan yung pag may nahulog kang gamit or what.

" Oyy!  Pede Pasmooth nun?

Here at the Hospital. Hoping for a fast recovery. Sabi ng doctor ko, grabe daw kasi yung impact ng pagkahulog ko… sayo!

(Source: frustratedeverything)

Sana uso ulit yung HARANA, LOVE LETTERS, SIBAK KAHOY, IGIB TUBIG. :”»

(Source: this-is-mhie)

MGA LALAKING MAGALING LANG SA UMPISA. POTA -_-
i love you ..: Malalaman mong hindi ka importante sa isang tao kapag Sinabi niyang .. →

sweetiebutterflies:


•Call kita later, yung later hindi na natuloy.
•Kain lang ako, yung kain niya hanggang bukas na.
•Charge lang ako, yung charger niya slow charger. Kinabukasan ka na tinext. Minsan kung hindi mo pa tetext hindi pa magpaparamdam.
•Wala na ko load, pa load lang ako. Naligaw ata, hindi na…

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
Powered By: Tumblr Themes | Facebook Covers
Tumblr Mouse Cursors